fbpx

Перфорирани алуминиеви форми за печене на багети с рамка от неръждаема стомана, с различни размери

КОД: BIN Категория:
Общо описание
Перфорирани алуминиеви форми за печене на багети с рамка от неръждаема стомана, с различни размери.

В таблицата по-долу можете да видите всички налични размери:

Suitable for Breadsticks
КАНАЛА
РАЗМЕРИ КОД НА СЪДОВЕ БЕЗ НЕЗАЛЕПВАЩО ПОКРИТИЕ КОД НА СЪДОВЕ С НЕЗАЛЕПВАЩОПОКРИТИЕ
mpaketa-type1-specs 60x40cm 21 РАЗДЕЛЕНИЯ ПО 40CM ΒΙΝ10 ΒΙΝ10Τ
60x40cm 12 РАЗДЕЛЕНИЯ ПО 60CM ΒΙΝ11 ΒΙΝ11Τ
70x50cm 15 РАЗДЕЛЕНИЯ ПО 70CM ΒΙΝ12 ΒΙΝ12Τ
58x64cm 20 РАЗДЕЛЕНИЯ ПО 58CM ΒΙΝ13 ΒΙΝ13Τ
58x78cm 25 РАЗДЕЛЕНИЯ ПО 58CM ΒΙΝ14 ΒΙΝ14Τ
60x80cm 25 РАЗДЕЛЕНИЯ ПО 60CM ΒΙΝ15 ΒΙΝ15Τ
GN 1/1 53×32,5cm 10 РАЗДЕЛЕНИЯ ПО 53CM ΒΙΝ16 ΒΙΝ16Τ
Suitable for Breadsticks
КАНАЛА
РАЗМЕРИ КОД НА СЪДОВЕ БЕЗ НЕЗАЛЕПВАЩО ПОКРИТИЕ КОД НА СЪДОВЕ С НЕЗАЛЕПВАЩОПОКРИТИЕ
mpaketa-type2-specs 60x40cm 14 РАЗДЕЛЕНИЯ ПО 40CM ΒΙΝ20 ΒΙΝ20Τ
60x40cm 9 РАЗДЕЛЕНИЯ ПО 60CM ΒΙΝ21 ΒΙΝ21Τ
70x50cm 12 РАЗДЕЛЕНИЯ ПО 70CM ΒΙΝ22 ΒΙΝ22Τ
58x64cm 15 РАЗДЕЛЕНИЯ ПО 58CM ΒΙΝ23 ΒΙΝ23Τ
58x78cm 19 РАЗДЕЛЕНИЯ ПО 58CM ΒΙΝ24 ΒΙΝ24Τ
60x80cm 19 РАЗДЕЛЕНИЯ ПО 60CM ΒΙΝ25 ΒΙΝ25Τ
GN 1/1 53×32,5cm 8 РАЗДЕЛЕНИЯ ПО 53CM ΒΙΝ26 ΒΙΝ26Τ
КАНАЛА РАЗМЕРИ КОД НА СЪДОВЕ БЕЗ НЕЗАЛЕПВАЩО ПОКРИТИЕ КОД НА СЪДОВЕ С НЕЗАЛЕПВАЩОПОКРИТИЕ
mpaketa-type3-specs 60x40cm 7 РАЗДЕЛЕНИЯ ПО 60CM ΒΙΝ31 ΒΙΝ31Τ
70x50cm 9 РАЗДЕЛЕНИЯ ПО 70CM ΒΙΝ32 ΒΙΝ32Τ
58x64cm 11 РАЗДЕЛЕНИЯ ПО 58CM ΒΙΝ33 ΒΙΝ33Τ
58x78cm 14 РАЗДЕЛЕНИЯ ПО 58CM ΒΙΝ34 ΒΙΝ34Τ
60x80cm 14 РАЗДЕЛЕНИЯ ПО 60CM ΒΙΝ35 ΒΙΝ35Τ
GN 1/1 53×32,5cm 6 РАЗДЕЛЕНИЯ ПО 53CM ΒΙΝ36 ΒΙΝ36Τ
КАНАЛА РАЗМЕРИ КОД НА СЪДОВЕ БЕЗ НЕЗАЛЕПВАЩО ПОКРИТИЕ КОД НА СЪДОВЕ С НЕЗАЛЕПВАЩОПОКРИТИЕ
mpaketa-type4-specs 60x40cm 5 РАЗДЕЛЕНИЯ ПО 60CM ΒΙΝ41 ΒΙΝ41Τ
70x50cm 6 РАЗДЕЛЕНИЯ ПО 70CM ΒΙΝ42 ΒΙΝ42Τ
58x64cm 8 РАЗДЕЛЕНИЯ ПО 58CM ΒΙΝ43 ΒΙΝ43Τ
58x78cm 9 РАЗДЕЛЕНИЯ ПО 58CM ΒΙΝ44 ΒΙΝ44Τ
60x80cm 10 РАЗДЕЛЕНИЯ ПО 60CM ΒΙΝ45 ΒΙΝ45Τ
GN 1/1 53×32,5cm 4 РАЗДЕЛЕНИЯ ПО 53CM ΒΙΝ46 ΒΙΝ46Τ
КАНАЛА РАЗМЕРИ КОД НА СЪДОВЕ БЕЗ НЕЗАЛЕПВАЩО ПОКРИТИЕ КОД НА СЪДОВЕ С НЕЗАЛЕПВАЩОПОКРИТИЕ
mpaketa-type5-specs 60x40cm 5 РАЗДЕЛЕНИЯ ПО 60CM ΒΙΝ51 ΒΙΝ51Τ
70x50cm 6 РАЗДЕЛЕНИЯ ПО 70CM ΒΙΝ52 ΒΙΝ52Τ
58x64cm 8 РАЗДЕЛЕНИЯ ПО 58CM ΒΙΝ53 ΒΙΝ53Τ
58x78cm 9 РАЗДЕЛЕНИЯ ПО 58CM ΒΙΝ54 ΒΙΝ54Τ
60x80cm 10 РАЗДЕЛЕНИЯ ПО 60CM ΒΙΝ55 ΒΙΝ55Τ
GN 1/1 53×32,5cm 4 РАЗДЕЛЕНИЯ ПО 53CM ΒΙΝ56 ΒΙΝ56Τ
КАНАЛА РАЗМЕРИ КОД НА СЪДОВЕ БЕЗ НЕЗАЛЕПВАЩО ПОКРИТИЕ КОД НА СЪДОВЕ С НЕЗАЛЕПВАЩОПОКРИТИЕ
mpaketa-type6-specs 60x40cm 5 РАЗДЕЛЕНИЯ ПО 60CM ΒΙΝ61 ΒΙΝ61Τ
70x50cm 6 РАЗДЕЛЕНИЯ ПО 70CM ΒΙΝ62 ΒΙΝ62Τ
58x64cm 8 РАЗДЕЛЕНИЯ ПО 58CM ΒΙΝ63 ΒΙΝ63Τ
58x78cm 10 РАЗДЕЛЕНИЯ ПО 58CM ΒΙΝ64 ΒΙΝ64Τ
60x80cm 10 РАЗДЕЛЕНИЯ ПО 60CM ΒΙΝ65 ΒΙΝ65Τ
60x80cm 7 РАЗДЕЛЕНИЯ ПО 80CM ΒΙΝ60 ΒΙΝ60Τ
GN 1/1 53×32,5cm 4 РАЗДЕЛЕНИЯ ПО 53CM ΒΙΝ66 ΒΙΝ66Τ
КАНАЛА РАЗМЕРИ КОД НА СЪДОВЕ БЕЗ НЕЗАЛЕПВАЩО ПОКРИТИЕ КОД НА СЪДОВЕ С НЕЗАЛЕПВАЩОПОКРИТИЕ
mpaketa-type7-specs 60x40cm 4 РАЗДЕЛЕНИЯ ПО 60CM ΒΙΝ71 ΒΙΝ71Τ
70x50cm 5 РАЗДЕЛЕНИЯ ПО 70CM ΒΙΝ72 ΒΙΝ72Τ
58x64cm 7 РАЗДЕЛЕНИЯ ПО 58CM ΒΙΝ73 ΒΙΝ73Τ
58x78cm 8 РАЗДЕЛЕНИЯ ПО 58CM ΒΙΝ74 ΒΙΝ74Τ
60x80cm 9 РАЗДЕЛЕНИЯ ПО 60CM ΒΙΝ75 ΒΙΝ75Τ
GN 1/1 53×32,5cm 3 РАЗДЕЛЕНИЯ ПО 53CM ΒΙΝ76 ΒΙΝ76Τ
КАНАЛА РАЗМЕРИ КОД НА СЪДОВЕ БЕЗ НЕЗАЛЕПВАЩО ПОКРИТИЕ КОД НА СЪДОВЕ С НЕЗАЛЕПВАЩОПОКРИТИЕ
mpaketa-type8-specs 60x40cm 4 РАЗДЕЛЕНИЯ ПО 60CM ΒΙΝ81 ΒΙΝ81Τ
70x50cm 5 РАЗДЕЛЕНИЯ ПО 70CM ΒΙΝ82 ΒΙΝ82Τ
58x64cm 6 РАЗДЕЛЕНИЯ ПО 58CM ΒΙΝ83 ΒΙΝ83Τ
58x78cm 8 РАЗДЕЛЕНИЯ ПО 58CM ΒΙΝ84 ΒΙΝ84Τ
60x80cm 8 РАЗДЕЛЕНИЯ ПО 60CM ΒΙΝ85 ΒΙΝ85Τ
GN 1/1 53×32,5cm 3 РАЗДЕЛЕНИЯ ПО 53CM ΒΙΝ86 ΒΙΝ86Τ
КАНАЛА РАЗМЕРИ КОД НА СЪДОВЕ БЕЗ НЕЗАЛЕПВАЩО ПОКРИТИЕ КОД НА СЪДОВЕ С НЕЗАЛЕПВАЩОПОКРИТИЕ
mpaketa-type9-specs 60x40cm 3 РАЗДЕЛЕНИЯ ПО 60CM ΒΙΝ91 ΒΙΝ91Τ
70x50cm 4 РАЗДЕЛЕНИЯ ПО 70CM ΒΙΝ92 ΒΙΝ92Τ
58x64cm 6 РАЗДЕЛЕНИЯ ПО 58CM ΒΙΝ93 ΒΙΝ93Τ
58x78cm 7 РАЗДЕЛЕНИЯ ПО 58CM ΒΙΝ94 ΒΙΝ94Τ
60x80cm 7 РАЗДЕЛЕНИЯ ПО 60CM ΒΙΝ95 ΒΙΝ95Τ
GN 1/1 53×32,5cm 3 РАЗДЕЛЕНИЯ ПО 53CM ΒΙΝ96 ΒΙΝ96Τ
КАНАЛА РАЗМЕРИ КОД НА СЪДОВЕ БЕЗ НЕЗАЛЕПВАЩО ПОКРИТИЕ КОД НА СЪДОВЕ С НЕЗАЛЕПВАЩОПОКРИТИЕ
mpaketa-type10-specs 60x40cm 3 РАЗДЕЛЕНИЯ ПО 60CM ΒΙΝ101 ΒΙΝ101Τ
70x50cm 4 РАЗДЕЛЕНИЯ ПО 70CM ΒΙΝ102 ΒΙΝ102Τ
58x64cm 5 РАЗДЕЛЕНИЯ ПО 58CM ΒΙΝ103 ΒΙΝ103Τ
58x78cm 6 РАЗДЕЛЕНИЯ ПО 58CM ΒΙΝ104 ΒΙΝ104Τ
60x80cm 6 РАЗДЕЛЕНИЯ ПО 60CM ΒΙΝ105 ΒΙΝ105Τ
GN 1/1 53×32,5cm 2 РАЗДЕЛЕНИЯ ПО 53CM ΒΙΝ106 ΒΙΝ106Τ
КАНАЛА РАЗМЕРИ КОД НА СЪДОВЕ БЕЗ НЕЗАЛЕПВАЩО ПОКРИТИЕ КОД НА СЪДОВЕ С НЕЗАЛЕПВАЩОПОКРИТИЕ
mpaketa-type11-specs 60x40cm 3 РАЗДЕЛЕНИЯ ПО 60CM ΒΙΝ111 ΒΙΝ111Τ
70x50cm 3 РАЗДЕЛЕНИЯ ПО 70CM ΒΙΝ112 ΒΙΝ112Τ
58x64cm 5 РАЗДЕЛЕНИЯ ПО 58CM ΒΙΝ113 ΒΙΝ113Τ
58x78cm 6 РАЗДЕЛЕНИЯ ПО 58CM ΒΙΝ114 ΒΙΝ114Τ
60x80cm 6 РАЗДЕЛЕНИЯ ПО 60CM ΒΙΝ115 ΒΙΝ115Τ
GN 1/1 53×32,5cm 2 РАЗДЕЛЕНИЯ ПО 53CM ΒΙΝ116 ΒΙΝ116Τ
КАНАЛА РАЗМЕРИ КОД НА СЪДОВЕ БЕЗ НЕЗАЛЕПВАЩО ПОКРИТИЕ КОД НА СЪДОВЕ С НЕЗАЛЕПВАЩОПОКРИТИЕ
mpaketa-type12-specs 60x40cm 2 РАЗДЕЛЕНИЯ ПО 60CM ΒΙΝ121 ΒΙΝ121Τ
70x50cm 3 РАЗДЕЛЕНИЯ ПО 70CM ΒΙΝ122 ΒΙΝ122Τ
58x64cm 4 РАЗДЕЛЕНИЯ ПО 58CM ΒΙΝ123 ΒΙΝ123Τ
58x78cm 5 РАЗДЕЛЕНИЯ ПО 58CM ΒΙΝ124 ΒΙΝ124Τ
60x80cm 5 РАЗДЕЛЕНИЯ ПО 60CM ΒΙΝ125 ΒΙΝ125Τ
GN 1/1 53×32,5cm 2 РАЗДЕЛЕНИЯ ПО 53CM ΒΙΝ126 ΒΙΝ126Τ
Незалепващо покритие

gnport-logo-nonstick-yellow

Всички наши продукти се предлагат и с износоустойчиво незалепващо покритие.
Можете да видите кодовете на съответния продукт с незалепващо покритие в общото описание.

gnport-colours-non-stick-two
Поръчка
Изпратете ни вашата поръчка или въпроси, свързани с нашите продукти и ние ще ви отговорим подробно възможно най-скоро.
За да поръчате по телефона, обадете се на (+30) 25210 66300 или (+30) 25210 66828.

  • 5 + 50 =