fbpx

Претпријатието

Претпријатието GNPORT – Пуртулоглу произведува и пласира на пазарот производи како: алуминиумски плехови за печење, калапи aluminate, плехови за пекарство, специјални конструкции од нерѓосувачки челик и др. Сите конструкции се истакнуваат по квалитетот на изведбата и издржливоста. Со големиот избор производи, претпријатието првенствено се обидува да ги задоволи функционалните потреби на секој клиент и да ја олесни производната постапка.

првенствено се обидува да ги задоволи функционалните потреби на секој клиент и да ја олесни производната постапка

Дејноста на претпријатието продолжува да се развива со производство на висококвалитетни нелепливи премази

Нашата историја

Претпријатието GNPORT – Пуртулоглу започна со работа во 1992 и главен предмет на работата беше увоз на употребени машини за пекарство и слаткарство од Германија.

Со напорна и постојана работа и со германското техничко знаење, претпријатието успеа да почне со производство на сопствени професионални производи. Дејноста на претпријатието продолжува да се развива со производство на висококвалитетни нелепливи премази, со што ги покрива целокупните потреби на специфичната индустрија на внатрешниот и надворешниот пазар.

Нашите цели

Нашата цел е да се подобри производната постапка на професионалните лица во областа на пекарството и слаткарството со користење на нелепливи премази, но и со производство на садови приспособени на различните потреби на секое претпријатие.

Нашата цел е да се подобри производната постапка на професионалните лица во областа на пекарството и слаткарството