fbpx

Сите производи

Алуминиумски плех

Алуминиумски плех за пекарство во три различни изданија

Платно за пекарски плехови со метални капсули

Платно за пекарски плехови со метални капсули

Платно за пекарство со каиши

Платно за пекарство со каиши

Калап единечен 1/4 кг

Калап aluminate пресуван 1/4 кг

Калапи 1/4 кг, 8 парч

01FT - Калапи aluminate пресувани, 8 парч. со рамка

Калапи 1/4 кг споени во 6 парч. со рачка

01FX - Споени со рамка и рачка, 6 парч.

Калап единечен 1/2 кг

02FM - Калап aluminate пресуван 1/2 кг

Калапи 1/2 кг споени во 5 парч

02FT - Калапи aluminate пресувани 1/2 кг., споени во 5 парч. со рамка и рачка

Калапи 1/2 кг, 4 парч. со рачка

02FX - Калапи aluminate пресувани 1/2 кг., споени во 4 парч. со рамка и рачка

Калап единечен 1/2 кг

03FM - Калап aluminate пресуван 1/2 кг

Калапи 1/2 кг споени во 5 парч

03FT - Калапи aluminate пресувани 1/2 кг., споени во 5 парч. со рамка

Калапи 1/2 кг, 4 парч. со рачка

03FX - Калапи aluminate пресувани 1/2 кг., споени во 6 парч. со рамка и рачка