fbpx

Алуминиумски плех за француски леб, перфориран, со различни димензии

SKU: BAL Категорија:
Општ опис
Алуминиумски плех за француски леб, перфориран, со различни димензии.

Во табелата подолу можете да ги видите сите достапни димензии и големини:

ΚSuitable for Breadsticks
КАНАЛИ
ДИМЕНЗИИ ШИФРА БЕЗ ЛЕПЛИВ ПРЕМАЗ ШИФРА СО НЕЛЕПЛИВ ПРЕМАЗ
mpaketa-type1-specs 60x40cm 20 ПОЗИЦИИ НА 40CM BAL10 BAL10Τ
60x40cm 12 ПОЗИЦИИ НА 60CM BAL11 BAL11Τ
70x50cm 15 ПОЗИЦИИ НА 70CM BAL12 BAL12Τ
58x64cm 19 ПОЗИЦИИ НА 58CM BAL13 BAL13Τ
58x78cm 24 ПОЗИЦИИ НА 58CM BAL14 BAL14Τ
60x80cm 25 ПОЗИЦИИ НА 60CM BAL15 BAL15Τ
GN 1/1 53×32,5cm 9 ПОЗИЦИИ НА 53CM BAL16 BAL16Τ
ΚSuitable for Breadsticks
КАНАЛИ
ДИМЕНЗИИ ШИФРА БЕЗ ЛЕПЛИВ ПРЕМАЗ ШИФРА СО НЕЛЕПЛИВ ПРЕМАЗ
mpaketa-type2-specs 60x40cm 14 ПОЗИЦИИ НА 40CM BAL20 BAL20Τ
60x40cm 9 ПОЗИЦИИ НА 60CM BAL21 BAL21Τ
70x50cm 11 ПОЗИЦИИ НА 70CM BAL22 BAL22Τ
58x64cm 15 ПОЗИЦИИ НА 58CM BAL23 BAL23Τ
58x78cm 18 ПОЗИЦИИ НА 58CM BAL24 BAL24Τ
60x80cm 18 ПОЗИЦИИ НА 60CM BAL25 BAL25Τ
GN 1/1 53×32,5cm 7 ПОЗИЦИИ НА 53CM BAL26 BAL26Τ
КАНАЛИ ДИМЕНЗИИ ШИФРА БЕЗ ЛЕПЛИВ ПРЕМАЗ ШИФРА СО НЕЛЕПЛИВ ПРЕМАЗ
mpaketa-type3-specs 60x40cm 7 ПОЗИЦИИ НА 60CM BAL31 BAL31Τ
70x50cm 8 ПОЗИЦИИ НА 70CM BAL32 BAL32Τ
58x64cm 11 ПОЗИЦИИ НА 58CM BAL33 BAL33Τ
58x78cm 14 ПОЗИЦИИ НА 58CM BAL34 BAL34Τ
60x80cm 14 ПОЗИЦИИ НА 60CM BAL35 BAL35Τ
GN 1/1 53×32,5cm 5 ПОЗИЦИИ НА 53CM BAL36 BAL36Τ
КАНАЛИ ДИМЕНЗИИ ШИФРА БЕЗ ЛЕПЛИВ ПРЕМАЗ ШИФРА СО НЕЛЕПЛИВ ПРЕМАЗ
mpaketa-type4-specs 60x40cm 5 ПОЗИЦИИ НА 60CM BAL41 BAL41Τ
70x50cm 6 ПОЗИЦИИ НА 70CM BAL42 BAL42Τ
58x64cm 8 ПОЗИЦИИ НА 58CM BAL43 BAL43Τ
58x78cm 10 ПОЗИЦИИ НА 58CM BAL44 BAL44Τ
60x80cm 10 ПОЗИЦИИ НА 60CM BAL45 BAL45Τ
GN 1/1 53×32,5cm 4 ПОЗИЦИИ НА 53CM BAL46 BAL46Τ
КАНАЛИ ДИМЕНЗИИ ШИФРА БЕЗ ЛЕПЛИВ ПРЕМАЗ ШИФРА СО НЕЛЕПЛИВ ПРЕМАЗ
mpaketa-type5-specs 60x40cm 5 ПОЗИЦИИ НА 60CM BAL51 BAL51Τ
70x50cm 6 ПОЗИЦИИ НА 70CM BAL52 BAL52Τ
58x64cm 8 ПОЗИЦИИ НА 58CM BAL53 BAL53Τ
58x78cm 10 ПОЗИЦИИ НА 58CM BAL54 BAL54Τ
60x80cm 10 ПОЗИЦИИ НА 60CM BAL55 BAL55Τ
GN 1/1 53×32,5cm 4 ПОЗИЦИИ НА 53CM BAL56 BAL56Τ
КАНАЛИ ДИМЕНЗИИ ШИФРА БЕЗ ЛЕПЛИВ ПРЕМАЗ ШИФРА СО НЕЛЕПЛИВ ПРЕМАЗ
mpaketa-type6-specs 60x40cm 5 ПОЗИЦИИ НА 60CM BAL61 BAL61Τ
70x50cm 6 ПОЗИЦИИ НА 70CM BAL62 BAL62Τ
58x64cm 8 ПОЗИЦИИ НА 58CM BAL63 BAL63Τ
58x78cm 10 ПОЗИЦИИ НА 58CM BAL64 BAL64Τ
60x80cm 10 ПОЗИЦИИ НА 60CM BAL65 BAL65Τ
60x80cm 7 ПОЗИЦИИ НА 80CM BAL60 BAL60Τ
GN 1/1 53×32,5cm 4 ПОЗИЦИИ НА 53CM BAL66 BAL66Τ
КАНАЛИ ДИМЕНЗИИ ШИФРА БЕЗ ЛЕПЛИВ ПРЕМАЗ ШИФРА СО НЕЛЕПЛИВ ПРЕМАЗ
mpaketa-type7-specs 60x40cm 3 ПОЗИЦИИ НА 60CM BAL71 BAL71Τ
70x50cm 5 ПОЗИЦИИ НА 70CM BAL72 BAL72Τ
58x64cm 7 ПОЗИЦИИ НА 58CM BAL73 BAL73Τ
58x78cm 8 ПОЗИЦИИ НА 58CM BAL74 BAL74Τ
60x80cm 8 ПОЗИЦИИ НА 60CM BAL75 BAL75Τ
GN 1/1 53×32,5cm 3 ПОЗИЦИИ НА 53CM BAL76 BAL76Τ
КАНАЛИ ДИМЕНЗИИ ШИФРА БЕЗ ЛЕПЛИВ ПРЕМАЗ ШИФРА СО НЕЛЕПЛИВ ПРЕМАЗ
mpaketa-type8-specs 60x40cm 4 ПОЗИЦИИ НА 60CM BAL81 BAL81Τ
70x50cm 5 ПОЗИЦИИ НА 70CM BAL82 BAL82Τ
58x64cm 6 ПОЗИЦИИ НА 58CM BAL83 BAL83Τ
58x78cm 8 ПОЗИЦИИ НА 58CM BAL84 BAL84Τ
60x80cm 8 ПОЗИЦИИ НА 60CM BAL85 BAL85Τ
GN 1/1 53×32,5cm 3 ПОЗИЦИИ НА 53CM BAL86 BAL86Τ
КАНАЛИ ДИМЕНЗИИ ШИФРА БЕЗ ЛЕПЛИВ ПРЕМАЗ ШИФРА СО НЕЛЕПЛИВ ПРЕМАЗ
mpaketa-type9-specs 60x40cm 3 ПОЗИЦИИ НА 60CM BAL91 BAL91Τ
70x50cm 4 ПОЗИЦИИ НА 70CM BAL92 BAL92Τ
58x64cm 6 ПОЗИЦИИ НА 58CM BAL93 BAL93Τ
58x78cm 7 ПОЗИЦИИ НА 58CM BAL94 BAL94Τ
60x80cm 7 ПОЗИЦИИ НА 60CM BAL95 BAL95Τ
GN 1/1 53×32,5cm 3 ПОЗИЦИИ НА 53CM BAL96 BAL96Τ
КАНАЛИ ДИМЕНЗИИ ШИФРА БЕЗ ЛЕПЛИВ ПРЕМАЗ ШИФРА СО НЕЛЕПЛИВ ПРЕМАЗ
mpaketa-type10-specs 60x40cm 3 ПОЗИЦИИ НА 60CM BAL101 BAL101Τ
70x50cm 4 ПОЗИЦИИ НА 70CM BAL102 BAL102Τ
58x64cm 5 ПОЗИЦИИ НА 58CM BAL103 BAL103Τ
58x78cm 6 ПОЗИЦИИ НА 58CM BAL104 BAL104Τ
60x80cm 6 ПОЗИЦИИ НА 60CM BAL105 BAL105Τ
GN 1/1 53×32,5cm 2 ПОЗИЦИИ НА 53CM BAL106 BAL106Τ
КАНАЛИ ДИМЕНЗИИ ШИФРА БЕЗ ЛЕПЛИВ ПРЕМАЗ ШИФРА СО НЕЛЕПЛИВ ПРЕМАЗ
mpaketa-type11-specs 60x40cm 3 ПОЗИЦИИ НА 60CM BAL111 BAL111Τ
70x50cm 3 ПОЗИЦИИ НА 70CM BAL112 BAL112Τ
58x64cm 5 ПОЗИЦИИ НА 58CM BAL113 BAL113Τ
58x78cm 6 ПОЗИЦИИ НА 58CM BAL114 BAL114Τ
60x80cm 6 ПОЗИЦИИ НА 60CM BAL115 BAL115Τ
GN 1/1 53×32,5cm 2 ПОЗИЦИИ НА 53CM BAL116 BAL116Τ
КАНАЛИ ДИМЕНЗИИ ШИФРА БЕЗ ЛЕПЛИВ ПРЕМАЗ ШИФРА СО НЕЛЕПЛИВ ПРЕМАЗ
mpaketa-type12-specs 60x40cm 2 ПОЗИЦИИ НА 60CM BAL121 BAL121Τ
70x50cm 3 ПОЗИЦИИ НА 70CM BAL122 BAL122Τ
58x64cm 4 ПОЗИЦИИ НА 58CM BAL123 BAL123Τ
58x78cm 5 ПОЗИЦИИ НА 58CM BAL124 BAL124Τ
60x80cm 5 ПОЗИЦИИ НА 60CM BAL125 BAL125Τ
GN 1/1 53×32,5cm 2 ПОЗИЦИИ НА 53CM BAL126 BAL126Τ
Нелеплив премаз

gnport-logo-nonstick-yellow

Исто така, сите производи се достапни со слој нелеплив премаз за голема издржливост.
Можете да ги видите шифрите од конкретниот производ со нелеплив премаз во општиот опис.

gnport-colours-non-stick-two
Нарачка
Пратете ја вашата нарачка или прашање во врска со производот и ќе ви одговориме во најкраток можен рок со повеќе детали.
За телефонски нарачки, јавете се на (+30) 25210 66300 или на (+30) 25210 66828.

  • 4 + 16 =