fbpx

Tavë alumini Baguette me vrima - Skelet inoksi, në përmasa të ndryshme

SKU: BIN Kategoria:
Përshkrim i përgjithshëm
Tavë alumini Baguette me vrima – Skelet inoksi, në përmasa të ndryshme.

Më poshtë mund të shikoni të gjitha përmasat dhe madhësitë e disponueshme:

Κατάλληλη για Κριτσίνια
KANALE
PËRMASAT KODI (PA VESHJE ANTI-NGJITËSE) KODI (ME VESHJE ANTI-NGJITËSE)
mpaketa-type1-specs 60x40cm 21 DALLGË NË 40CM ΒΙΝ10 ΒΙΝ10Τ
60x40cm 12 DALLGË NË 60CM ΒΙΝ11 ΒΙΝ11Τ
70x50cm 15 DALLGË NË 70CM ΒΙΝ12 ΒΙΝ12Τ
58x64cm 20 DALLGË NË 58CM ΒΙΝ13 ΒΙΝ13Τ
58x78cm 25 DALLGË NË 58CM ΒΙΝ14 ΒΙΝ14Τ
60x80cm 25 DALLGË NË 60CM ΒΙΝ15 ΒΙΝ15Τ
GN 1/1 53×32,5cm 10 DALLGË NË 53CM ΒΙΝ16 ΒΙΝ16Τ
Κατάλληλη για Κριτσίνια
KANALE
PËRMASAT KODI (PA VESHJE ANTI-NGJITËSE) KODI (ME VESHJE ANTI-NGJITËSE)
mpaketa-type2-specs 60x40cm 14 DALLGË NË 40CM ΒΙΝ20 ΒΙΝ20Τ
60x40cm 9 DALLGË NË 60CM ΒΙΝ21 ΒΙΝ21Τ
70x50cm 12 DALLGË NË 70CM ΒΙΝ22 ΒΙΝ22Τ
58x64cm 15 DALLGË NË 58CM ΒΙΝ23 ΒΙΝ23Τ
58x78cm 19 DALLGË NË 58CM ΒΙΝ24 ΒΙΝ24Τ
60x80cm 19 DALLGË NË 60CM ΒΙΝ25 ΒΙΝ25Τ
GN 1/1 53×32,5cm 8 DALLGË NË 53CM ΒΙΝ26 ΒΙΝ26Τ
KANALE PËRMASAT KODI (PA VESHJE ANTI-NGJITËSE) KODI (ME VESHJE ANTI-NGJITËSE)
mpaketa-type3-specs 60x40cm 7 DALLGË NË 60CM ΒΙΝ31 ΒΙΝ31Τ
70x50cm 9 DALLGË NË 70CM ΒΙΝ32 ΒΙΝ32Τ
58x64cm 11 DALLGË NË 58CM ΒΙΝ33 ΒΙΝ33Τ
58x78cm 14 DALLGË NË 58CM ΒΙΝ34 ΒΙΝ34Τ
60x80cm 14 DALLGË NË 60CM ΒΙΝ35 ΒΙΝ35Τ
GN 1/1 53×32,5cm 6 DALLGË NË 53CM ΒΙΝ36 ΒΙΝ36Τ
KANALE PËRMASAT KODI (PA VESHJE ANTI-NGJITËSE) KODI (ME VESHJE ANTI-NGJITËSE)
mpaketa-type4-specs 60x40cm 5 DALLGË NË 60CM ΒΙΝ41 ΒΙΝ41Τ
70x50cm 6 DALLGË NË 70CM ΒΙΝ42 ΒΙΝ42Τ
58x64cm 8 DALLGË NË 58CM ΒΙΝ43 ΒΙΝ43Τ
58x78cm 9 DALLGË NË 58CM ΒΙΝ44 ΒΙΝ44Τ
60x80cm 10 DALLGË NË 60CM ΒΙΝ45 ΒΙΝ45Τ
GN 1/1 53×32,5cm 4 DALLGË NË 53CM ΒΙΝ46 ΒΙΝ46Τ
KANALE PËRMASAT KODI (PA VESHJE ANTI-NGJITËSE) KODI (ME VESHJE ANTI-NGJITËSE)
mpaketa-type5-specs 60x40cm 5 DALLGË NË 60CM ΒΙΝ51 ΒΙΝ51Τ
70x50cm 6 DALLGË NË 70CM ΒΙΝ52 ΒΙΝ52Τ
58x64cm 8 DALLGË NË 58CM ΒΙΝ53 ΒΙΝ53Τ
58x78cm 9 DALLGË NË 58CM ΒΙΝ54 ΒΙΝ54Τ
60x80cm 10 DALLGË NË 60CM ΒΙΝ55 ΒΙΝ55Τ
GN 1/1 53×32,5cm 4 DALLGË NË 53CM ΒΙΝ56 ΒΙΝ56Τ
KANALE PËRMASAT KODI (PA VESHJE ANTI-NGJITËSE) KODI (ME VESHJE ANTI-NGJITËSE)
mpaketa-type6-specs 60x40cm 5 DALLGË NË 60CM ΒΙΝ61 ΒΙΝ61Τ
70x50cm 6 DALLGË NË 70CM ΒΙΝ62 ΒΙΝ62Τ
58x64cm 8 DALLGË NË 58CM ΒΙΝ63 ΒΙΝ63Τ
58x78cm 10 DALLGË NË 58CM ΒΙΝ64 ΒΙΝ64Τ
60x80cm 10 DALLGË NË 60CM ΒΙΝ65 ΒΙΝ65Τ
60x80cm 7 DALLGË NË 80CM ΒΙΝ60 ΒΙΝ60Τ
GN 1/1 53×32,5cm 4 DALLGË NË 53CM ΒΙΝ66 ΒΙΝ66Τ
KANALE PËRMASAT KODI (PA VESHJE ANTI-NGJITËSE) KODI (ME VESHJE ANTI-NGJITËSE)
mpaketa-type7-specs 60x40cm 4 DALLGË NË 60CM ΒΙΝ71 ΒΙΝ71Τ
70x50cm 5 DALLGË NË 70CM ΒΙΝ72 ΒΙΝ72Τ
58x64cm 7 DALLGË NË 58CM ΒΙΝ73 ΒΙΝ73Τ
58x78cm 8 DALLGË NË 58CM ΒΙΝ74 ΒΙΝ74Τ
60x80cm 9 DALLGË NË 60CM ΒΙΝ75 ΒΙΝ75Τ
GN 1/1 53×32,5cm 3 DALLGË NË 53CM ΒΙΝ76 ΒΙΝ76Τ
KANALE PËRMASAT KODI (PA VESHJE ANTI-NGJITËSE) KODI (ME VESHJE ANTI-NGJITËSE)
mpaketa-type8-specs 60x40cm 4 DALLGË NË 60CM ΒΙΝ81 ΒΙΝ81Τ
70x50cm 5 DALLGË NË 70CM ΒΙΝ82 ΒΙΝ82Τ
58x64cm 6 DALLGË NË 58CM ΒΙΝ83 ΒΙΝ83Τ
58x78cm 8 DALLGË NË 58CM ΒΙΝ84 ΒΙΝ84Τ
60x80cm 8 DALLGË NË 60CM ΒΙΝ85 ΒΙΝ85Τ
GN 1/1 53×32,5cm 3 DALLGË NË 53CM ΒΙΝ86 ΒΙΝ86Τ
KANALE PËRMASAT KODI (PA VESHJE ANTI-NGJITËSE) KODI (ME VESHJE ANTI-NGJITËSE)
mpaketa-type9-specs 60x40cm 3 DALLGË NË 60CM ΒΙΝ91 ΒΙΝ91Τ
70x50cm 4 DALLGË NË 70CM ΒΙΝ92 ΒΙΝ92Τ
58x64cm 6 DALLGË NË 58CM ΒΙΝ93 ΒΙΝ93Τ
58x78cm 7 DALLGË NË 58CM ΒΙΝ94 ΒΙΝ94Τ
60x80cm 7 DALLGË NË 60CM ΒΙΝ95 ΒΙΝ95Τ
GN 1/1 53×32,5cm 3 DALLGË NË 53CM ΒΙΝ96 ΒΙΝ96Τ
KANALE PËRMASAT KODI (PA VESHJE ANTI-NGJITËSE) KODI (ME VESHJE ANTI-NGJITËSE)
mpaketa-type10-specs 60x40cm 3 DALLGË NË 60CM ΒΙΝ101 ΒΙΝ101Τ
70x50cm 4 DALLGË NË 70CM ΒΙΝ102 ΒΙΝ102Τ
58x64cm 5 DALLGË NË 58CM ΒΙΝ103 ΒΙΝ103Τ
58x78cm 6 DALLGË NË 58CM ΒΙΝ104 ΒΙΝ104Τ
60x80cm 6 DALLGË NË 60CM ΒΙΝ105 ΒΙΝ105Τ
GN 1/1 53×32,5cm 2 DALLGË NË 53CM ΒΙΝ106 ΒΙΝ106Τ
KANALE PËRMASAT KODI (PA VESHJE ANTI-NGJITËSE) KODI (ME VESHJE ANTI-NGJITËSE)
mpaketa-type11-specs 60x40cm 3 DALLGË NË 60CM ΒΙΝ111 ΒΙΝ111Τ
70x50cm 3 DALLGË NË 70CM ΒΙΝ112 ΒΙΝ112Τ
58x64cm 5 DALLGË NË 58CM ΒΙΝ113 ΒΙΝ113Τ
58x78cm 6 DALLGË NË 58CM ΒΙΝ114 ΒΙΝ114Τ
60x80cm 6 DALLGË NË 60CM ΒΙΝ115 ΒΙΝ115Τ
GN 1/1 53×32,5cm 2 DALLGË NË 53CM ΒΙΝ116 ΒΙΝ116Τ
KANALE PËRMASAT KODI (PA VESHJE ANTI-NGJITËSE) KODI (ME VESHJE ANTI-NGJITËSE)
mpaketa-type12-specs 60x40cm 2 DALLGË NË 60CM ΒΙΝ121 ΒΙΝ121Τ
70x50cm 3 DALLGË NË 70CM ΒΙΝ122 ΒΙΝ122Τ
58x64cm 4 DALLGË NË 58CM ΒΙΝ123 ΒΙΝ123Τ
58x78cm 5 DALLGË NË 58CM ΒΙΝ124 ΒΙΝ124Τ
60x80cm 5 DALLGË NË 60CM ΒΙΝ125 ΒΙΝ125Τ
GN 1/1 53×32,5cm 2 DALLGË NË 53CM ΒΙΝ126 ΒΙΝ126Τ
Veshje anti-ngjitëse

gnport-logo-nonstick-yellow

Të gjitha produktet tona janë gjithashtu të disponueshme me veshje anti-ngjitëse me rezistencë të lartë.
Mund të shikoni kodet për këtë produkt me veshje anti-ngjitëse në përshkrimin e përgjithshëm të tij.

gnport-colours-non-stick-two
Porosia
Na dërgoni porosinë tuaj ose çfarëdo kërkese që mund të keni rreth produkteve tona dhe ne do t’ju dërgojmë hollësi të mëtejshme sa më shpejt të jetë e mundur.
Për porosi me telefon, telefononi (+30) 25210 66300 ose (+30) 25210 66828.

  • 7 + 95 =