fbpx

Калуп за багет алуминијумски перфорирани с нерђајућим рамом, различите димензије

ШИФРА: BIN Категорија:
Општи опис
Калуп за багет алуминијумски перфорирани с нерђајућим рамом, различите димензије.

На доњој табели можете видети све расположиве димензије и величине:

Suitable for Breadsticks
КАНАЛ
ДИМЕНЗИЈЕ ШИФРА БЕЗ НЕЛЕПЉИВОГ ПРЕМАЗА ШИФРА С ЛЕПЉИВИМ ПРЕМАЗОМ
mpaketa-type1-specs 60x40cm 21 ЖЕЛОБОВ ПО 40CM ΒΙΝ10 ΒΙΝ10Τ
60x40cm 12 ЖЕЛОБОВ ПО 60CM ΒΙΝ11 ΒΙΝ11Τ
70x50cm 15 ЖЕЛОБОВ ПО 70CM ΒΙΝ12 ΒΙΝ12Τ
58x64cm 20 ЖЕЛОБОВ ПО 58CM ΒΙΝ13 ΒΙΝ13Τ
58x78cm 25 ЖЕЛОБОВ ПО 58CM ΒΙΝ14 ΒΙΝ14Τ
60x80cm 25 ЖЕЛОБОВ ПО 60CM ΒΙΝ15 ΒΙΝ15Τ
GN 1/1 53×32,5cm 10 ЖЕЛОБОВ ПО 53CM ΒΙΝ16 ΒΙΝ16Τ
Suitable for Breadsticks
КАНАЛ
ДИМЕНЗИЈЕ ШИФРА БЕЗ НЕЛЕПЉИВОГ ПРЕМАЗА ШИФРА С ЛЕПЉИВИМ ПРЕМАЗОМ
mpaketa-type2-specs 60x40cm 14 ЖЕЛОБОВ ПО 40CM ΒΙΝ20 ΒΙΝ20Τ
60x40cm 9 ЖЕЛОБОВ ПО 60CM ΒΙΝ21 ΒΙΝ21Τ
70x50cm 12 ЖЕЛОБОВ ПО 70CM ΒΙΝ22 ΒΙΝ22Τ
58x64cm 15 ЖЕЛОБОВ ПО 58CM ΒΙΝ23 ΒΙΝ23Τ
58x78cm 19 ЖЕЛОБОВ ПО 58CM ΒΙΝ24 ΒΙΝ24Τ
60x80cm 19 ЖЕЛОБОВ ПО 60CM ΒΙΝ25 ΒΙΝ25Τ
GN 1/1 53×32,5cm 8 ЖЕЛОБОВ ПО 53CM ΒΙΝ26 ΒΙΝ26Τ
КАНАЛ ДИМЕНЗИЈЕ ШИФРА БЕЗ НЕЛЕПЉИВОГ ПРЕМАЗА ШИФРА С ЛЕПЉИВИМ ПРЕМАЗОМ
mpaketa-type3-specs 60x40cm 7 ЖЕЛОБОВ ПО 60CM ΒΙΝ31 ΒΙΝ31Τ
70x50cm 9 ЖЕЛОБОВ ПО 70CM ΒΙΝ32 ΒΙΝ32Τ
58x64cm 11 ЖЕЛОБОВ ПО 58CM ΒΙΝ33 ΒΙΝ33Τ
58x78cm 14 ЖЕЛОБОВ ПО 58CM ΒΙΝ34 ΒΙΝ34Τ
60x80cm 14 ЖЕЛОБОВ ПО 60CM ΒΙΝ35 ΒΙΝ35Τ
GN 1/1 53×32,5cm 6 ЖЕЛОБОВ ПО 53CM ΒΙΝ36 ΒΙΝ36Τ
КАНАЛ ДИМЕНЗИЈЕ ШИФРА БЕЗ НЕЛЕПЉИВОГ ПРЕМАЗА ШИФРА С ЛЕПЉИВИМ ПРЕМАЗОМ
mpaketa-type4-specs 60x40cm 5 ЖЕЛОБОВ ПО 60CM ΒΙΝ41 ΒΙΝ41Τ
70x50cm 6 ЖЕЛОБОВ ПО 70CM ΒΙΝ42 ΒΙΝ42Τ
58x64cm 8 ЖЕЛОБОВ ПО 58CM ΒΙΝ43 ΒΙΝ43Τ
58x78cm 9 ЖЕЛОБОВ ПО 58CM ΒΙΝ44 ΒΙΝ44Τ
60x80cm 10 ЖЕЛОБОВ ПО 60CM ΒΙΝ45 ΒΙΝ45Τ
GN 1/1 53×32,5cm 4 ЖЕЛОБОВ ПО 53CM ΒΙΝ46 ΒΙΝ46Τ
КАНАЛ ДИМЕНЗИЈЕ ШИФРА БЕЗ НЕЛЕПЉИВОГ ПРЕМАЗА ШИФРА С ЛЕПЉИВИМ ПРЕМАЗОМ
mpaketa-type5-specs 60x40cm 5 ЖЕЛОБОВ ПО 60CM ΒΙΝ51 ΒΙΝ51Τ
70x50cm 6 ЖЕЛОБОВ ПО 70CM ΒΙΝ52 ΒΙΝ52Τ
58x64cm 8 ЖЕЛОБОВ ПО 58CM ΒΙΝ53 ΒΙΝ53Τ
58x78cm 9 ЖЕЛОБОВ ПО 58CM ΒΙΝ54 ΒΙΝ54Τ
60x80cm 10 ЖЕЛОБОВ ПО 60CM ΒΙΝ55 ΒΙΝ55Τ
GN 1/1 53×32,5cm 4 ЖЕЛОБОВ ПО 53CM ΒΙΝ56 ΒΙΝ56Τ
КАНАЛ ДИМЕНЗИЈЕ ШИФРА БЕЗ НЕЛЕПЉИВОГ ПРЕМАЗА ШИФРА С ЛЕПЉИВИМ ПРЕМАЗОМ
mpaketa-type6-specs 60x40cm 5 ЖЕЛОБОВ ПО 60CM ΒΙΝ61 ΒΙΝ61Τ
70x50cm 6 ЖЕЛОБОВ ПО 70CM ΒΙΝ62 ΒΙΝ62Τ
58x64cm 8 ЖЕЛОБОВ ПО 58CM ΒΙΝ63 ΒΙΝ63Τ
58x78cm 10 ЖЕЛОБОВ ПО 58CM ΒΙΝ64 ΒΙΝ64Τ
60x80cm 10 ЖЕЛОБОВ ПО 60CM ΒΙΝ65 ΒΙΝ65Τ
60x80cm 7 ЖЕЛОБОВ ПО 80CM ΒΙΝ60 ΒΙΝ60Τ
GN 1/1 53×32,5cm 4 ЖЕЛОБОВ ПО 53CM ΒΙΝ66 ΒΙΝ66Τ
КАНАЛ ДИМЕНЗИЈЕ ШИФРА БЕЗ НЕЛЕПЉИВОГ ПРЕМАЗА ШИФРА С ЛЕПЉИВИМ ПРЕМАЗОМ
mpaketa-type7-specs 60x40cm 4 ЖЕЛОБОВ ПО 60CM ΒΙΝ71 ΒΙΝ71Τ
70x50cm 5 ЖЕЛОБОВ ПО 70CM ΒΙΝ72 ΒΙΝ72Τ
58x64cm 7 ЖЕЛОБОВ ПО 58CM ΒΙΝ73 ΒΙΝ73Τ
58x78cm 8 ЖЕЛОБОВ ПО 58CM ΒΙΝ74 ΒΙΝ74Τ
60x80cm 9 ЖЕЛОБОВ ПО 60CM ΒΙΝ75 ΒΙΝ75Τ
GN 1/1 53×32,5cm 3 ЖЕЛОБОВ ПО 53CM ΒΙΝ76 ΒΙΝ76Τ
КАНАЛ ДИМЕНЗИЈЕ ШИФРА БЕЗ НЕЛЕПЉИВОГ ПРЕМАЗА ШИФРА С ЛЕПЉИВИМ ПРЕМАЗОМ
mpaketa-type8-specs 60x40cm 4 ЖЕЛОБОВ ПО 60CM ΒΙΝ81 ΒΙΝ81Τ
70x50cm 5 ЖЕЛОБОВ ПО 70CM ΒΙΝ82 ΒΙΝ82Τ
58x64cm 6 ЖЕЛОБОВ ПО 58CM ΒΙΝ83 ΒΙΝ83Τ
58x78cm 8 ЖЕЛОБОВ ПО 58CM ΒΙΝ84 ΒΙΝ84Τ
60x80cm 8 ЖЕЛОБОВ ПО 60CM ΒΙΝ85 ΒΙΝ85Τ
GN 1/1 53×32,5cm 3 ЖЕЛОБОВ ПО 53CM ΒΙΝ86 ΒΙΝ86Τ
КАНАЛ ДИМЕНЗИЈЕ ШИФРА БЕЗ НЕЛЕПЉИВОГ ПРЕМАЗА ШИФРА С ЛЕПЉИВИМ ПРЕМАЗОМ
mpaketa-type9-specs 60x40cm 3 ЖЕЛОБОВ ПО 60CM ΒΙΝ91 ΒΙΝ91Τ
70x50cm 4 ЖЕЛОБОВ ПО 70CM ΒΙΝ92 ΒΙΝ92Τ
58x64cm 6 ЖЕЛОБОВ ПО 58CM ΒΙΝ93 ΒΙΝ93Τ
58x78cm 7 ЖЕЛОБОВ ПО 58CM ΒΙΝ94 ΒΙΝ94Τ
60x80cm 7 ЖЕЛОБОВ ПО 60CM ΒΙΝ95 ΒΙΝ95Τ
GN 1/1 53×32,5cm 3 ЖЕЛОБОВ ПО 53CM ΒΙΝ96 ΒΙΝ96Τ
КАНАЛ ДИМЕНЗИЈЕ ШИФРА БЕЗ НЕЛЕПЉИВОГ ПРЕМАЗА ШИФРА С ЛЕПЉИВИМ ПРЕМАЗОМ
mpaketa-type10-specs 60x40cm 3 ЖЕЛОБОВ ПО 60CM ΒΙΝ101 ΒΙΝ101Τ
70x50cm 4 ЖЕЛОБОВ ПО 70CM ΒΙΝ102 ΒΙΝ102Τ
58x64cm 5 ЖЕЛОБОВ ПО 58CM ΒΙΝ103 ΒΙΝ103Τ
58x78cm 6 ЖЕЛОБОВ ПО 58CM ΒΙΝ104 ΒΙΝ104Τ
60x80cm 6 ЖЕЛОБОВ ПО 60CM ΒΙΝ105 ΒΙΝ105Τ
GN 1/1 53×32,5cm 2 ЖЕЛОБОВ ПО 53CM ΒΙΝ106 ΒΙΝ106Τ
КАНАЛ ДИМЕНЗИЈЕ ШИФРА БЕЗ НЕЛЕПЉИВОГ ПРЕМАЗА ШИФРА С ЛЕПЉИВИМ ПРЕМАЗОМ
mpaketa-type11-specs 60x40cm 3 ЖЕЛОБОВ ПО 60CM ΒΙΝ111 ΒΙΝ111Τ
70x50cm 3 ЖЕЛОБОВ ПО 70CM ΒΙΝ112 ΒΙΝ112Τ
58x64cm 5 ЖЕЛОБОВ ПО 58CM ΒΙΝ113 ΒΙΝ113Τ
58x78cm 6 ЖЕЛОБОВ ПО 58CM ΒΙΝ114 ΒΙΝ114Τ
60x80cm 6 ЖЕЛОБОВ ПО 60CM ΒΙΝ115 ΒΙΝ115Τ
GN 1/1 53×32,5cm 2 ЖЕЛОБОВ ПО 53CM ΒΙΝ116 ΒΙΝ116Τ
КАНАЛ ДИМЕНЗИЈЕ ШИФРА БЕЗ НЕЛЕПЉИВОГ ПРЕМАЗА ШИФРА С ЛЕПЉИВИМ ПРЕМАЗОМ
mpaketa-type12-specs 60x40cm 2 ЖЕЛОБОВ ПО 60CM ΒΙΝ121 ΒΙΝ121Τ
70x50cm 3 ЖЕЛОБОВ ПО 70CM ΒΙΝ122 ΒΙΝ122Τ
58x64cm 4 ЖЕЛОБОВ ПО 58CM ΒΙΝ123 ΒΙΝ123Τ
58x78cm 5 ЖЕЛОБОВ ПО 58CM ΒΙΝ124 ΒΙΝ124Τ
60x80cm 5 ЖЕЛОБОВ ПО 60CM ΒΙΝ125 ΒΙΝ125Τ
GN 1/1 53×32,5cm 2 ЖЕЛОБОВ ПО 53CM ΒΙΝ126 ΒΙΝ126Τ
Нелепљива боја

gnport-logo-nonstick-yellow

Сви наши производи су такође расположиви с премазом нелепљиве боје високе издржљивости.
Шифре одређених производа с нелепљивим премазом можете видети у његовом општем опису.

gnport-colours-non-stick-two
Поруџбина
Пошаљите нам своју поруџбину или било које питање у вези с нашим производи, а ми ћемо вам одговорити у најкраћемо року и послати вам подробне информације.
За телефонске поруџбине позовите нас на (+30) 25210 66300 и на (+30) 25210 66828.

  • 6 + 87 =